آموزش روش مسدود کردن تبلیغات تلگرام و دعوت عزیز به گروه ها توسط اشخاص نامعلوم تلگرام

از ظهر نیست. اعضای نرم وبلاگ اگر افزار ارتباطیتلگرام تلگرام باشید حتما با این مشکل رو به رو شدید که ناخواسته و بدون اجازه به یک گروه تلگرام وارد تاریخ و زمان شدید یا برای شما تبلیغات تلگرامی آمده و باعث رنجش شما شده است.

این مطلب قصد م، داریم به شما روشی جهت مسدود کردن تبلیغات تلگرام و همچنین جلوگیری از ظهر ورود شما به گروه های تلگرامی ناشناس را آموزش دهیم.

تلگرام

تلگرام

در تلگرام قابلیتی کاربردی وجود دارد که اگر از پیامهای تبلیغاتی و گروههایی که بیاجازه اقدام به دعوت کردن شما میکنند خسته شدهاید میتوانید دسترسی آنها را برای این امر مسدود کنید.

با توجه به تعداد چند 10 میلیونی کاربران ایرانی در شبکهی پیام رسان تلگرام، بدیهی است که این شبکه به یک تریبون جدید برای تبلیغ دهندگان تبدیل خواهد شد و از همین حالا نیز شاهد پستهای تبلیغاتی بسیاری مابین مطالب کانالهای تلگرامی هستیم. اما در این بین برخی افراد سوجو نیز وجود دارند که ابتدا گروههای تبلیغاتی مختلفی میسازند و سپس بدون اجازه یا اطلاع، شما را نیز در آنها دعوت میکنند که طبیعتا امری آزار دهنده و به نوعی توهین آمیز به حریم شخصی هر کاربر به حساب میآید. به لطف ویژگی جدیدی که از نسخهی 3.5 به تلگرام اضافه شد شما قادر خواهید بود تا یک بار برای همیشه به چنین مشکلی پایان دهید و بدون دعوت شدنهای بی اجازه، به فعالیت خود در تلگرام ادامه دهید.

 

مسدودسازی تبلیغات تلگرام

مسدودسازی تبلیغات تلگرام

برای این امر کافی است تا بعد از مراجعه به تنظیمات، به بخش حریم خصوصی و امنیت وارد شوید تا با گزینهی جدیدی تحت عنوان گروه که به این بخش اضافه شده است رو به رو شوید. در حالت عادی این گزینه روی همه قرار دارد و تمامی اشخاص میتوانند اقدام به اضافه کردن شما به گروههای خود کنند. با لمس این گزینه، به صفحهی دیگری منتقل میشوید که علاوه بر حالت همه، گزینهای با عنوان من تماس نیز در اختیار شما قرار گرفته است که میتوانید با انتخاب آن، یک بار برای همیشه دسترسی افراد غریبه برای اضافه کردن شما به گروهها را مسدود کنید .

بعد از انتخاب من تماس در پایین این بخش، گزینهای برای استثناها وجود دارد که میتوانید حالت انتخاب شده را، شخصی سازی بیشتری کنید. برای مثال ممکن است که تعداد مخاطبان شما زیاد باشد یا حتی در بین آنها نیز افرادی وجود داشته باشند که عادت بد دعوت کردن بی اجازهی شما به گروههای مختلف را داشته باشند. از همین رو بعد از انتخاب گزینهی من تماس دو گزینهی همیشه اجازه و هرگز اجازه به معنای "همیشه" و "هرگز" را در اختیار خواهید داشت. اگر این بخش را بدون تغییر رها کنید، از این پس تنها افراد حاضر در کانتکتهای شما قادر به دعوت کردن شما در گروهها خواهند بود. اگر روی گزینهی هرگز اجازه لمس کنید میتوانید تنها افرادی که دوست ندارید را از این امکان منع کنید و برعکس اگر از گزینهی همیشه اجازه استفاده کنید، میتوانید تنها افرادی که مشکلی با دعوت کردن آنها ندارید را انتخاب کنید تا از این پس تنها کاربران مشخص شده قادر به دعوت شما به گروههای مختلف باشند.